زیست نیوز

اکشتاف زیبایی های این پرنده

شاید هیچ مجودی به این اندازه در فرهنگ ها و سنت های مختلف مورد توجه قرار نداشته باشد. از سمبل دانایی گرفته تا محافظان مقبره ها و عنوان هایی دیگر از این دست پیوسته در کانون توجه بوده اند.

جوان ترین باغ ایرانی جهان را بشناسید/تحقق وعده۲۵ساله میراث فرهنگی

باغ‌عمارت اکبریه همچون مرواریدی در قلب کویر به بهشتی می ماند که در فهرست آثار جهانی جای گرفته و نمادی از تمدن کهن و غنی بیرجند است اما عجیب اینکه این بنا تاچندی قبل کاربری اداری داشته است.

شگفتی های یک سرزمین/گردشگری به وسعت ایران

گستره ایران زمین پر از نشانه های فرهنگی،تاریخی و طبیعی جذابی است که هر کدام به تنهایی می تواند هوش از سر بیننده ببرد.فقط کافی است از هر استان تنها یک نمونه از دیدنی هایش را بشناسید.

شهر:
loading