زیست نیوز

آب دریاچه ارومیه پشت سدهاست

مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه گفت: اگر وزارت نیرو حقابه دریاچه را داده چرا باید تنها ۲.۲ میلیارد مترمکعب آب در دریاچه باشد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب آب پشت سدها بماند.

«زمین دارای ارزش واقعی است، در آن سرمایه‌گذاری کنیم»

شعار امسال روز جهانی مبارزه با بیابان‌زایی «زمین دارای ارزش واقعی است، در آن سرمایه‌گذاری کنیم» اعلام شد تا همه‌ی مردم جهان برای ایجاد تغییر تفکر در سرمایه‌گذاری در آینده‌ی زمین، ترغیب شوند.

خاتون آباد یکی از آلوده ترین دشت های ایران

سکوت مسئولان کرمان در مقابل آلودگی های زیست محیطی صنایع این نگرانی را ایجاد کرده است که پس از هدر رفت منابع آبی حالا نوبت منابع زیست محیطی است که در مقابل توسعه صنایع قربانی شوند.

شهر:
loading