زیست نیوز

فنجان هایی متفاوت!

در این میان مخالفت هایی نیز وجود دارد و عده ای بر این باورند که اینها اشکال جدید حیوان آزاری هستند. اما به هر ترتیب نمی توان قرار دادن یک خرگوش کوچک در فنجانی بزرگ به منظور ثبت یک عکس را با مواردی مانند کشتار حیوانات مقایسه کرده و آنها را با هم یکی بدانیم.

برخورد محیط زیست با صنایع سیمانی آلاینده قطعی است

مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و ایجاد پدیده وارونگی دما و گاها روبرو شدن با شرایط اضطرار لازم است که صنایع سیمانی با محیط زیست را شاهد باشیم در غیر این صورت با صنایع آلاینده برخورد خواهیم کرد.

نسخه‌ای برای التیام زخم‌های محیط‌ زیست ایران

محیط زیست، سرمایه بوده مشترک برای انسان نسل حاضر و نسل‌های آینده؛ سرمایه‌ای که در اهمیت آن، از بس گفته‌ایم و شنیده‌ایم که دیگر تردیدی برایمان باقی نمانده که باید با تمام وجود از آن صیانت کنیم.

شهر:
loading