زیست نیوز

حق هوای پاک بر حق هسته ای مقدم است

عیسی کلانتری با بیان اینکه حق هوای پاک بر حق هسته ای مقدم است، گفت: ما قانون را اجرا خواهیم کرد و فریاد هر که می‌خواهد بلند شود. همکاران من باید خودشان را برای یک رویارویی بزرگ آماده کنند.

عواقب اجتماعی مدیریت منابع آب را در نظر نمی‌گیریم

عضو هیئت علمی مؤسسه جنگل‌ها و مراتع، گفت: ما به موضوع جامعه محلی و مردم در طرح های انتقال آب در ایران مثل اغلب کشورهای دنیا تا نخستین سال‌های هزاره سوم توجهی نکردیم.

۲۹ دی، روز هوای پاک

در دهه‌های اخیر، جامعه جهانی و دولت‌ها برای حلِ مشکلاتِ ناشی از روندِ تخریبی و کاستن از عوارضِ دخالت‌های خواسته و ناخواسته بشر در چرخه حیات، به دنبال راهکار هستند.

شهر:
loading